งานเลี้ยงส่งผู้บริหาร

 • IMG_4512
 • IMG_4514
 • IMG_4558
 • IMG_4572
 • IMG_4575
 • IMG_4581
 • IMG_4582
 • IMG_4595
 • IMG_4599
 • IMG_4602
 • IMG_4604
 • IMG_4605
 • IMG_4619
 • IMG_4626
 • IMG_4650
 • IMG_4700
 • IMG_4703
 • IMG_4719
 • IMG_4734
 • IMG_4748
 • IMG_4752
 • IMG_4756
 • IMG_4760
 • IMG_4766
 • IMG_4774
 • IMG_4776
 • IMG_4784
 • IMG_4793
 • IMG_4810
 • IMG_4818
 • IMG_4824
 • IMG_4825
 • IMG_4828
 • IMG_4834
 • IMG_4853
 • IMG_4856
 • IMG_4872
 • IMG_4883
 • IMG_4893
 • IMG_4907
 • IMG_4910
 • IMG_4917
 • IMG_4930
 • IMG_4946
 • IMG_4949
 • IMG_4950
 • IMG_4959
 • IMG_4972
 • IMG_4975
 • IMG_4981
 • IMG_4988
 • IMG_5003
 • IMG_5005
 • IMG_5012
 • IMG_5023
 • IMG_5032
 • IMG_5044
 • IMG_5051
 • IMG_5055

โรงเรียนวังโพนงามวิทยา

จัดงานแสดงความยินดีกับผู้บริหาร

ส่ง ผู้อำนวยการพยุง  โพธิ์ชัย สู่โรงเรียนภูเรือวิทยา เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

 

 

 

Facebook Comments Box

You may also like...