งานเลี้ยงรับผู้บริหาร

โรงเรียนวังโพนงามวิทยา จัดงานเลี้ยงต้อนรับผู้บริหาร

ผู้อำนวยการสุรินทร์  แก้วชูฟอง  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม. เขต 19 / โรงเรียนในสังกัด สพป เลย 3

หัวหน้าส่วนราชการ ใกล้เคียง คณะครูจากโรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย ฯลฯ ร่วมแสดงความยินดี

Facebook Comments Box

You may also like...