กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมวันอาเซียน และกิจกรรมวันภาษาไทย

 • DSCF0188
 • DSCF0210
 • DSCF0221
 • DSCF0239
 • DSCF0271
 • DSCF0291
 • DSCF0293
 • DSCF0458
 • DSCF0596
 • DSCF0625
 • DSCF0662
 • IMG_3261
 • IMG_3272
 • IMG_3280
 • IMG_3281
 • IMG_3286
 • IMG_3292
 • IMG_3313

โรงเรียนวังโพนงามวิทยา จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมวันอาเซียน และกิจกรรมวันภาษาไทย
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 โดยมีนางนิตยา ลาภหลาย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวังโพนงามวิทยา
นำคณะครู บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

Facebook Comments Box

You may also like...