ถวายเทียนจำนำพรรษา

 • 2561_07_26_34
 • 2561_07_26_36
 • 2561_07_26_45
 • 2561_07_26_55
 • 2561_07_26_60
 • 2561_07_26_61
 • 2561_07_26_64
 • ถวายเทียนวัดห้วยตาด_3
 • ถวายเทียนวัดห้วยตาด_9
 • ถวายเทียนวัดห้วยตาด_10
 • 2561_07_26_4
 • 2561_07_26_7
 • 2561_07_26_8
 • 2561_07_26_9
 • 2561_07_26_10
 • 2561_07_26_14
 • 2561_07_26_15
 • 2561_07_26_22
 • 2561_07_26_31

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา

ณ วัดลาดหินอินทร์แปลง บ้านห้วยตาด

และวัดโคกงาม  วันที่ 26 กรกฎาคม 2561

Facebook Comments Box

You may also like...