พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนวังโพนงามวิทยา จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา

โดยมีนายพยุง  โพธิ์ชัย เป็นประธานในการดำเนินงาน

Facebook Comments Box

You may also like...